Op deze pagina is alle relevante informatie te vinden voor iedereen die tussen 1973 en nu lid is geweest van het dispuut Yir’at  ‘Adonay.
 
 
De volgende activiteiten zullen dit collegejaar plaatsvinden:

 

  • 26 mei 2018: Oud-ledendag: Deze dag is toegankelijk voor alle leden en oud-leden van het dispuut, meld je nu aan!
    Zie het aanmeldingsformulier voor het programma van de oud-ledendag.
    Aanmeldingsformulier

 

Blijf betrokken!

Word lid van de RRQR, de oud-ledenvereniging van de C.S.F.R., en zo ook reünist van ons dispuut. U ontvangt uitnodigingen voor congressen en overkoepelende activiteiten van de RRQR,  en de oud-ledenactiviteiten van ons dispuut. Dit kost 14 euro per jaar. Aanvraag van lidmaatschap kan via een brief aan de abactis. De aanvraag wordt dan via de HV behandeld en vervolgens wordt u landelijk geïnstalleerd.

Ook kunt u vriend van het dispuut worden door 10 euro per jaar bij te dragen aan onze vereniging. U wordt reünist van ons dispuut en wordt uitgenodigd voor alle oud-ledenactiviteiten.
Opgave is eenvoudig: stuur een mail naar abactis@csfrgroningen.nl en u bent vriend van dispuut.

Word lid van onze digitale civitas op Linkedin.

 

Commissie Van Leussen

Deze commissie zet zich sinds 2016-2017 in om het contact tussen oud-leden onderling en C.S.F.R. Groningen te bevorderen door middel van het organiseren van activiteiten, een Linked-in groep en mogelijk in de toekomst nog veel meer. Zij is vernoemd naar onze eerste praeses, Wim van Leussen. Hij leidde de opstartjaren van 1973-1975, voordat onze vereniging een dispuut van de C.S.F.R. was.

E-mail: oud-leden@csfrgroningen.nl

Telefoon: Gert de Kok (0639244236) en Henk Binnekamp (0610695282)

 

Op 10 november jongstleden werd er een oud-ledenborrel georganiseerd. Zo'n 25 oud-leden van het dispuut ontmoetten elkaar in amicale sfeer en vele verhalen van vroeger werden weer opgehaald.