Op deze pagina is alle relevante informatie te vinden voor iedereen die tussen 1973 en nu lid is geweest van het dispuut Yir’at  ‘Adonay.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmelden oud-ledendag!

Geachte amica/amice, geacht oud-lid van Yir'at 'Adonay,
In navolging van het succes van afgelopen jaar organiseren we ook dit jaar een oud-ledendag! We nodigen u van harte uit om op zaterdag 11 mei naar Groningen te komen om uw dispuut en haar (oud-)leden te ontmoeten.
 
Vanaf 14:00 uur bent u welkom. Het inhoudelijke programma vangt om 14:30 uur aan. 

Verder verloopt de dag als volgt:

-          14:00 Inloop met koffie en gebak/koek

-          14:30 Opening

-          14:45 Twee referaten met koffiepauze

-          16:30 Ontmoeting

-          17:30 Dispuutsmaaltijd

-          19:30 Borrel in de Wolthoorn, Turftorenstraat 6, Groningen (Comsumpties voor eigen rekening)Schroom niet om ons te benaderen als u vragen of opmerkingen heeft. We zien u graag op 11 mei! 

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.
 
Amicale groet,

Commissie Van Leussen
Bernic van der Spek - 0629145567
Job Buijze - 0630800141
Pieter van Dalfsen - 0649496507

Datum: 11 mei 2019
Locatie: Martinikerk
Tijd: 14:00
Voor: alle oud-leden, dus iedereen die sinds 1973 lid geweest is van ons prachtige dispuut
Contact: oud-leden@csfrgroningen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Blijf betrokken!

Word lid van de RRQR, de oud-ledenvereniging van de C.S.F.R., en zo ook reünist van ons dispuut. U ontvangt uitnodigingen voor congressen en overkoepelende activiteiten van de RRQR,  en de oud-ledenactiviteiten van ons dispuut. Dit kost 14 euro per jaar. Aanvraag van lidmaatschap kan via een brief aan de abactis. De aanvraag wordt dan via de HV behandeld en vervolgens wordt u landelijk geïnstalleerd.

Ook kunt u vriend van het dispuut worden door 10 euro per jaar bij te dragen aan onze vereniging. U wordt reünist van ons dispuut en wordt uitgenodigd voor alle oud-ledenactiviteiten.
Opgave is eenvoudig: stuur een mail naar abactis@csfrgroningen.nl en u bent vriend van dispuut.

Word lid van onze digitale civitas op Linkedin.

 

Commissie Van Leussen

Deze commissie zet zich sinds 2016-2017 in om het contact tussen oud-leden onderling en C.S.F.R. Groningen te bevorderen door middel van het organiseren van activiteiten, een Linked-in groep en mogelijk in de toekomst nog veel meer. Zij is vernoemd naar onze eerste praeses, Wim van Leussen. Hij leidde de opstartjaren van 1973-1975, voordat onze vereniging een dispuut van de C.S.F.R. was.

E-mail: oud-leden@csfrgroningen.nl

Telefoon: Bernic van der Spek (0629145567)
Job Buijze (0630800141)
Pieter van Dalfsen (0649496507)

 

 

Op zaterdag 26 mei vond de oud-ledendag van C.S.F.R. Groningen plaats. Alle generaties oud-leden ontmoetten elkaar onder het genot van heerlijk weer, oude verhalen en een drankje.

 

We danken alle leden en oud-leden van harte voor hun komst en zien er naar uit hen volgend jaar weer te ontmoeten!