Op deze pagina is alle relevante informatie te vinden voor iedereen die tussen 1973 en nu lid is geweest van het dispuut Yir’at  ‘Adonay.
Aanmelden voor "Vriendschap van het Dispuut'' 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oud-ledendag is afgelast!

Tot onze grote spijt moeten wij u melden dat de oud-ledendag wegens een te laag aantal aanmeldingen is geannuleerd. Als commissie hebben we de laatste maanden hard gewerkt aan de organisatie van deze dag en hebben alles wat in ons bereik lag aangegrepen om oud-leden richting Groningen te trekken. Dit is dus niet gelukt.
Wat wel gelukt is, is, dankzij het vele belwerk, dat het oud-ledenbestand in grote mate geactualiseerd is. Daarnaast zijn velen intussen oud-lid dan wel Vriend van het dispuut geworden. Als dit u betreft: Dank!

We willen u in ieder geval danken voor uw interesse in de oud-ledendag. Als commissie zijn we al weer bezig met de volgende activiteit, de oud-ledenborrel in november. Vrijdag 8 november 2019 bent u van harte welkom in Groningen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Blijf betrokken!

Word lid van de RRQR, de oud-ledenvereniging van de C.S.F.R., en zo ook reünist van ons dispuut. U ontvangt uitnodigingen voor congressen en overkoepelende activiteiten van de RRQR,  en de oud-ledenactiviteiten van ons dispuut. Dit kost 14 euro per jaar. Aanvraag van lidmaatschap kan via een brief aan de abactis. De aanvraag wordt dan via de HV behandeld en vervolgens wordt u landelijk geïnstalleerd.

Ook kunt u vriend van het dispuut worden door 10 euro per jaar bij te dragen aan onze vereniging. U wordt reünist van ons dispuut en wordt uitgenodigd voor alle oud-ledenactiviteiten.
Opgave is eenvoudig: stuur een mail naar abactis@csfrgroningen.nl en u bent vriend van dispuut.

Word lid van onze digitale civitas op Linkedin.

 

Commissie Van Leussen

Deze commissie zet zich sinds 2016-2017 in om het contact tussen oud-leden onderling en C.S.F.R. Groningen te bevorderen door middel van het organiseren van activiteiten, een Linked-in groep en mogelijk in de toekomst nog veel meer. Zij is vernoemd naar onze eerste praeses, Wim van Leussen. Hij leidde de opstartjaren van 1973-1975, voordat onze vereniging een dispuut van de C.S.F.R. was.

E-mail: oud-leden@csfrgroningen.nl

Telefoon: Bernic van der Spek (0629145567)
Job Buijze (0630800141)
Pieter van Dalfsen (0649496507)

 

 

Op zaterdag 26 mei vond de oud-ledendag van C.S.F.R. Groningen plaats. Alle generaties oud-leden ontmoetten elkaar onder het genot van heerlijk weer, oude verhalen en een drankje.

 

We danken alle leden en oud-leden van harte voor hun komst en zien er naar uit hen volgend jaar weer te ontmoeten!