• darkblurbg
  • darkblurbg

Commissie Van Leussen

De Commissie van Leussen, vernoemd naar de eerste praeses van het dispuut am. Wim van Leussen, is opgericht in 2016-2017 om op de korte en de lange termijn de betrokkenheid van oud-leden op Yir'at 'Adonay en elkaar te vergroten. Dit doet zij jaarlijks door het organiseren van een oud-ledenborrel in november en een oud-ledendag in mei. Hierbij is eenieder welkom die ooit lid is geweest van Yir'at 'Adonay. Daarnaast stimuleert de commissie oud-leden om officieel oud-lid of Vriend van het Dispuut te worden. Deze twee opties bestaan naast elkaar om oud-leden de keus te bieden om reünist te worden van het landelijk verband (via de RRQR) of slechts van het Groningse dispuut. Daarnaast beheert de commissie het professionele netwerk van oud-leden via LinkedIn.

Word lid van onze digitale civitas op Linkedin.

E-mail: oud-leden@csfrgroningen.nl

Commissieleden:
Henrieke
Gertrude
Wian