• darkblurbg

Yir’at ‘Adonay is een unieke, bruisende christelijke studentenvereniging in de stad Groningen. Op Yir’at ‘Adonay kunnen leden zich op vele vlakken ontwikkelen door de diversiteit aan activiteiten die de vereniging te bieden heeft. Yir’ is dé plek om medechristenen te leren kennen, samen antwoorden te zoeken op levensvragen, verschillende onderwerpen te bestuderen en natuurlijk volop van de studententijd te genieten.

Yir’ is onderdeel van de C.S.F.R., een landelijke reformatorische vereniging. Yir’ staat dus in de gereformeerde traditie, wat betekent dat we vanuit het geloof in God en op grond van de Bijbel en de drie formulieren proberen te leven en student te zijn.

Yir’at ‘Adonay laat zich samenvatten in vier pijlers:

Bewust christen zijn
Samen proberen we met God te leven en de Bijbel te bestuderen.

Intellectuele vorming
We bestuderen een breed scala aan thema’s om onszelf te ontwikkelen en voor te bereiden op de maatschappij.

Amicaliteit
We zijn een relatief kleine vereniging, kennen elkaar goed en zijn dus betrokken op elkaar.

Studentikoziteit
Natuurlijk genieten we van het studentenleven en zijn we ook daarin schatplichtig aan een lange traditie van gebruiken, regels en mores.

Contact opnemen