• darkblurbg

Bijbelkring

Elke twee weken gaan alle leden van Yir’at ‘Adonay naar hun Bijbelkring. Een jaar lang gaat iedereen in groepen van ongeveer acht personen uiteen om de Bijbel te lezen, te interpreteren en toe te passen. Deze groepen worden elk jaar opnieuw ingedeeld.

Elk half jaar wordt een Bijbelboek behandeld. Verschillende leden hebben van tevoren meegewerkt aan de ‘bijbelkringsyllabus’, waarin per Bijbelgedeelte achtergrondinformatie en handvatten voor gesprek worden gegeven.

Op een bijbelkringavond wordt eerst samen gegeten. Vervolgens wordt vaak gezongen – soms met verschillende bijbelkringen samen – en gelezen. Dan volgt discussie en gesprek en een afsluitend kringgebed. Na afloop is er uiteraard genoeg tijd om te borrelen. 

 

Sociëteit

Yir’at ‘Adonay mag de sociëteit van Unitas S.G. gebruiken, aan het Schuitendiep, net buiten de diepenring. De sociëteit heeft verschillende zalen, geschikt voor avonden met variërende invulling.

De reguliere sociëteitsavonden vinden plaats in de grote zaal. Het Sociëteitsbestuur opent elke donderdagavond de deuren om plaats te bieden voor gesprek, gebral en een klein dansje. Af en toe vinden deze avonden plaats in de bibliotheek, op de bovenverdieping. De klassieke inrichting biedt vooral ruimte voor gesprekken tot diep in de nacht. Naast deze reguliere avonden worden er (thema)feesten georganiseerd, waar menig civiet zich uitbundig uitdost en laat tollen tussen bar en dansvloer. Eens per jaar wordt in de achterzaal een cantus georganiseerd. De leden zitten aan lange tafels en zingen onder leiding van de Kantor en zijn kornuiten (het Kantor Gesellschaft) vele liederen. Er worden verhalen verteld en herinneringen opgehaald.

In dezelfde achterzaal vinden per jaar ongeveer acht Huishoudelijke Vergaderingen plaats.

 

Lezingen

Yir’at ‘Adonay is ondertussen een bekende partij in Groningen geworden wat betreft het organiseren van lezingen. De lezingen trekken vaak veel niet-leden en (nationale) pers.

De lezingen worden over het algemeen ingevuld aan de hand van halfjaarthema’s. Op Huishoudelijke Vergaderingen hebben de leden deze thema’s uitgekozen. Voorbeelden van halfjaarthema’s zijn: postmodernisme, man/vrouw, kerk en naastenliefde. Daarnaast worden er lezingen georganiseerd die los staan van die thema’s.

Yir’at ‘Adonay heeft al verschillende malen lectoren van statuur bereid kunnen vinden een lezing uit te spreken. Bekende namen zijn bijvoorbeeld: Nico ter Linden, Bas van der Vlies, Thierry Baudet, Hans Jansen en Emanuel Rutten.

Het leeuwendeel van de lezingen wordt in zalen van het Academiegebouw gehouden.

 

Reizen

Elk dispuutsjaar trekken grote groepen leden er weer op uit. Wat een aantal jaren geleden begon als initiatief van een aantal leden, is uitgegroeid tot een massale verenigingsactiviteit.

Zo worden er citytrips georganiseerd naar verschillende steden. Ondertussen zijn onder andere Venetië, Gdánsk, Dublin, Boedapest, Vilnius en Skopje al aangedaan. De verhalen over deze reizen blijven nog jaren op het dispuut gonzen.

Ouder zijn de liftwedstrijden. In koppels gaat menig civiet de strijd aan, met wisselend succes. Het blijft verbazingwekkend hoe sommige leden zó snel in Kopenhagen, Berlijn, Leipzig, Praag, Brugge, Antwerpen of Szczecin kunnen arriveren.

 

Weekenden

Verspreid over het jaar kent Yir’at ‘Adonay vier verenigingsweekenden.

Allereerst wordt, voordat het collegejaar begint, het Introweekend georganiseerd. Veel leden zien elkaar weer voor het eerst na de zomervakantie. Dit weekend is echter vooral bedoeld om nieuwe leden kennis te laten maken met de vereniging. Het weekend heeft daarom vele facetten van het verenigingsleven in zich: een bijbelkring, een lezing, een feest in de sociëteit, samen eten en een huisborrel.

Daarna volgt vrij snel een weekend op locatie. Het Eerstejaarsweekend vindt plaats rond het eind van september. Dit weekend is bedoeld om de kersverse eerstejaars te laten integreren binnen de vereniging.

Rond februari wordt een tweede weekend in Groningen georganiseerd. Het Midwinterweekend kan scholieren alvast laten ruiken aan het studentenleven. Daarnaast zijn leden van andere disputen van de C.S.F.R. ook welkom.

Het Voorjaarsweekend vindt weer op locatie plaats. Het is een weekend waar van het bier genoten wordt, de voetbal vrolijk stuitert en het kampvuur knus knispert.

 

Studiekring

Per jaar vinden er twee sessies van studiekringen plaats. Leden kunnen zich inschrijven op een studiekring naar keuze en worden vervolgens ingedeeld. Meestal zijn er ongeveer acht studiekringen, waarbij een kring uit vier avonden bestaat.

De thema’s van de studiekringen laten een grote diversiteit zien. Zo zijn er bijvoorbeeld filosofische studiekringen (Rechtvaardigheid, Godsbewijzen), studiekringen over literatuur (‘De stad der blinden’, ‘Brave new world’) of theologische studiekringen (Augustinus, Paulus).

Studiekringen worden meestal opgezet aan de hand van literatuur. De thema’s worden van verschillende kanten belicht en onderzocht. Op de studiekringavonden kunnen de deelnemers vervolgens een levendig debat voeren en samen borrelen.

 

Huishoudelijke Vergaderingen 

Het politieke spel van Yir’at ‘Adonay wordt vooral op Huishoudelijke Vergaderingen gespeeld. De praeses leidt de vergadering en het bestuur legt verantwoording af aan de leden.

Op Huishoudelijke Vergaderingen kiezen de leden (‘de vergadering’) nieuwe bestuursleden en wordt er gestemd over het beleid dat het bestuur voorstelt. Via moties en voorstellen ligt uiteindelijk de macht bij de leden. Het bestuur en zijn commissies moeten op deze vergaderingen verantwoording afleggen aan de vergadering.


Huishoudelijke Vergaderingen duren vaak van het begin van de avond tot diep in de nacht. Er is genoeg tijd om over relevante en minder relevante zaken te debatteren.