• darkblurbg

Yir’at  ‘Adonay is een unieke, bruisende christelijke studentenvereniging in de stad Groningen. Op Yir’at ‘Adonay kunnen leden zich op vele vlakken ontwikkelen door de diversiteit aan activiteiten die de vereniging te bieden heeft. Onze vereniging is dé plek om medechristenen te leren kennen, samen antwoorden te zoeken op levensvragen, verschillende onderwerpen te bestuderen en uiteraard met elkaar volop van de studententijd te genieten door onze borrels en feestjes.

Het dispuut Yir’at  ‘Adonay is onderdeel van de C.S.F.R., een landelijke reformatorische studentenvereniging. Wij staan dus in de gereformeerde traditie, wat betekent dat we vanuit het geloof in God en op grond van de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid proberen te leven en student te zijn.

 

Bewust christen-zijn

We proberen met en vanuit God te leven. Om het geloof in God te versterken organiseren we verschillende activiteiten.

Allereerst lezen we samen Bijbelteksten en bespreken ons persoonlijk geloofsleven tijdens de Bijbelkringen. Deze kringen komen elke twee weken samen om te lezen, te zingen, te bidden en te praten.

 

Amicaliteit

Yir’at ‘Adonay is uiteraard ook een plek om vrienden te maken en een mooie studententijd te beleven. Daarom borrelen we wekelijks in de sociëteit. De sociëteit is dé plek om andere civieten te ontmoeten. In aanvulling op de normale borrelavonden worden er met enige regelmaat (thema)feesten en andere activiteiten georganiseerd, zoals een pubquiz, karaokeavond, Cantus of dispuutsmaaltijd.

Ook wordt er per jaar een aantal weekenden aangeboden. Dit zijn het Introweekend, Eerstejaarsweekend, Midwinterweekend en Voorjaarsweekend. Veel civieten beschouwen de weekenden als de mooiste activiteiten van het jaar.

Ten slotte worden er nog dispuutsreizen georganiseerd. Dit kunnen citytrips zijn naar bijvoorbeeld Venetië, Vilnius of Skopje, maar ook liftweekenden naar bijvoorbeeld Praag, Berlijn, Brugge en Antwerpen.

 

Intellectuele vorming

Yir’at ‘Adonay onderscheidt zich van de andere christelijke verenigingen door de pijler ‘Intellectuele vorming’ (vaak ‘studiekarakter’ genoemd). Tijdens onze studententijd willen we ons bezinnen op allerlei facetten van het (maatschappelijk) leven. We vinden het belangrijk om als christen in een academische wereld doordachte standpunten te kunnen formuleren.

Daarom worden er bijvoorbeeld studiekringen gehouden. Dat zijn series van meestal vier avonden, waar in kleine kring over een academisch onderwerp wordt gesproken. Samen wordt literatuur besproken en gediscussieerd. De thema’s van die kringen zijn zeer divers; ze zijn bijvoorbeeld van filosofische, theologische of cultuurgerichte aard.

Daarnaast organiseert Yir’at ‘Adonay lezingen, die ook veel niet-leden trekken. Vaak zijn deze lezingen gekoppeld aan een halfjaarlijks thema. Af en toe zijn er ook lezingen met een losstaand onderwerp.

Tenslotte wordt er eens per jaar een studieweekend georganiseerd. Dit is een weekend waarin het karakter van studiekringen en lezingen worden gecombineerd. Tijdens deze weekenden is er ruimte voor discussie en het bespreken van literatuur. Ook worden er lezingen en discussie aangeboden. De studieweekenden gingen de afgelopen jaren over theologisch gerelateerde onderwerpen zoals de Rooms-Katholieke Kerk, het Jodendom en de Islam, maar ook over maatschappelijk, historische en politieke thema's zoals mythologie uit de Oudheid, de ontwikkeling van Polen of de positie van de Verenigde Staten op het wereldtoneel.

Studentikoziteit

Bij een studentenvereniging horen natuurlijk allerlei gebruiken, tradities en mores. Zo onderscheidt een student zich van de grijze burgerij.

Een voorbeeld van studentikoziteit zijn de Huishoudelijke Vergaderingen, waar op formele wijze de koers van de vereniging bepaald wordt en het bestuur en commissies zich moeten verantwoorden ten opzichte van de leden. Ook kent Yir’at ‘Adonay een bloeiende liedcultuur. Regelmatig klinkt een breed scala aan liederen op de sociëteit. De Kantor van het dispuut zet deze liederen in en organiseert jaarlijks een cantus, waar vele liederen tot klinken worden gebracht en het bier schuimt.

Daarnaast vinden er met enige regelmaat brasacties en barovernames plaats bij andere disputen van de C.S.F.R. en kent Yir’at ‘Adonay een levendige genootschapscultuur.